EFFIDRIP, smart irrigation system project
EFFIDRIP, smart irrigation system project

CRIC – Centre de Recerca i Innovació de Catalunya, SA / Ισπανία

http://www.cric.cat
Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Καταλονίας είναι ένα ιδιωτικό κέντρο που βρίσκεται στην περιοχή της Βαρκελώνης. Από το 1997, το CRIC προσφέρει υπηρεσίες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους. Η αποστολή μας τα επόμενα χρόνια είναι να προσφέρουμε εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσανατολισμένες στην αγορά, προσαρμοσμένες και αποτελεσματικές οικονομικές λύσεις για τις επιχειρήσεις, για κάθε βιομηχανικό κλάδο, καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες. Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις μας σχε­τι­κά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπορία καινοτόμων λύσεων, σε μερικές από τις πιο δύσκολες τεχνικά και επιστη­μο­νι­κά υποθέσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.

AFRE – Asociación de Fabricantes de material de Riego Españoles / Ισπανία

http://www.afre.es
Η AFRE είναι η μόνη μη-κερδοσκοπική εθνική ένωση που στοχεύει στο να εκπροσωπεί και να προασπίζει την προώθηση και ανάπτυξη τεχνολογιών άρδευσης στην Ισπανία. Η AFRE συμπεριλαμβάνει τις καλύτερες ισπανικές εταιρίες και οργανισμούς στον τομέα της τεχνολογίας νερού και ενεργεί ως συνομιλητής με τους διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που σχε­τί­ζον­ται με το νερό και την άρδευση. Η αποστολή της AFRE είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση του νερού και της εν­έρ­γειας, την προώθηση της ποιότητας και του επαγγελματισμού του κλάδου, στην ανάπτυξη των παραγωγικών και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και να εδραιώσει την ηγετική θέση των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την ένωση, τόσο στη τοπική όσο και στις διεθνείς αγορές.

ΕΑΣΑ – Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας / Ελλάδα

http://www.easa.gr
Η ΕΑΣΑ ιδρύθηκε το 1938 με στόχο την προώθηση και την εμπορία της τοπικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων των μελών της. Σήμερα, περιλαμβάνει τους 32 κύριους συνεταιρισμούς στην περιοχή της Αργολίδας. Στο σύνολο η ΕΑΣΑ αντιπροσωπεύει περίπου 5.000 αγρότες που παράγουν φρέσκα φρούτα, κυρίως εσπεριδοειδή. Η ΕΑΣΑ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκ­παί­δευ­ση και υπηρεσίες πιστοποίησης των στα μέλη της. Επίσης, έχει αναπτύξει βιομηχανική δραστηριότητα στην επεξ­ερ­γα­σία φρούτων και την εμπορία προϊόντων για τελική κατανάλωση και βιομηχανική χρήση, όπως συμπυκνωμένους χυμούς.

COTR – Centro de Operativo e Tecnologia de Regadío / Πορτογαλία

http://www.cotr.pt
Ο COTR σε ένα μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1999 με κύριο στόχο να βοηθήσει στη μετατροπή μιας μεγάλης περιοχής γεωργικού τομέα, αρδευόμενης από βροχή σε τεχνητή άρδευση, στην περιφέρεια Alentejo. Για το λόγο αυτό, η διαχείριση των υδάτων άρδευσης και η τεχνολογία άρδευσης είναι οι κύριοι τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τεχ­νο­γνω­σία που διαθέτει. Αυτή η γνώση και οι τεχνολογίες μεταφέρονται προς τους αγρότες, ως τους κύριους χρήστες των υδάτινων πόρων. Στο COTR, ως μέλη συμπεριλαμβάνονται τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Θαλασσών, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, πανεπιστήμια, συνεταιριστικές και γεωργικές ενώσεις, ενώσεις χρηστών των υδάτων, εργολάβοι άρδευσης και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

EPAP – Ευάγγελος Παπανδριανός / Ελλάδα

Η εταιρία EPAP παράγει φρούτα από το 1980. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της σχετίζονται με την παραγωγή μαν­τα­ρι­νιών και πορτοκαλιών αλλά και με ντομάτες και αγγούρια. Όλη η καλλιεργούμενη έκταση αρδεύεται με συστήματα στάγδην άρ­δευ­σης.

GEO – GEOMATIONS – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. / Ελλάδα

http://www.geomations.com
Η GEOMATIONS Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 ως εταιρεία τεχνοβλαστός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΖΗΝΩΝ Α.Ε., μιας εταιρείας ρομποτικής και πληροφορικής. Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα για την «Καινοτομία» του Ελλη­νι­κού Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια της στήριξης των εταιριών «έντασης γνώσης». Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευ­να, ανάπτυξη προϊόντων καθώς και την εγκατάσταση των εφαρμογών που σχετίζονται με την Αυτοματοποίηση στο Αστικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό περιβάλλον. Είναι εξειδικευμένη στον τομέα της αυτοματοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας είναι Ευφυΐα, Αξιοπιστία και Χαμηλό Κόστος, τα οποία συνοδεύονται με μέτρα όπως “τεχνική υποστήριξη και συνδεσιμότητα», προκειμένου να λειτουργήσει ως γέφυρα της γνώσης από την έρευνα προς την πλευρά της παραγωγής.

MACRAUT – Macraut Ingenieros, S.L. / Ισπανία

http://www.macraut.es
Η MACRAUT σχεδιάζει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και εφαρμόζει βιομηχανικό εξοπλισμό τηλεδιαχείρισης καθώς και συσ­τή­μα­τα για το νερό, το περιβάλλον και την ενέργεια. Η εταιρεία επίσης αναπτύσσει και εμπορεύεται λύσεις λογισμικού για την επί­βλε­ψη, την αναζήτηση και τη διαχείριση. Η κύρια δραστηριότητα της MACRAUT είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων εξ΄ αποστάσεως ελέγχου και συστημάτων τηλεπαρακολούθησης, συστημάτων κεντρικής διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου κύ­κλου νερού, συστήματα ελέγχου άρδευσης, ενέργειας και συνθηκών περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η εμπορία τους με τις εμπορικές επωνυμίες Σύστημα PEcom και Σύστημα PEView, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής του απαι­τού­με­νου μηχανολογικού εξοπλισμού.

IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries / Ισπανία

http://www.irta.cat
Το IRTA είναι ένα δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας, Ισπανία. Η αποστολή του IRTA είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και ασφάλειας στον πρωτογενή και βιο­μη­χα­νι­κό τομέα των τροφίμων, όπως στη παραγωγή χοίρων, κρέατος, προβάτων, κουνελιών, πουλερικών προϊόντων υδα­το­καλ­λι­έρ­γειας, στη κηπουρική και στις καλλιέργειες για παραγωγή ελαιόλαδου, ξηρών καρπών, γεωργοδασοκομικών προϊόντων, στη βιομηχανία κρεάτων και ψαριών, στη βιο­μη­χα­νία γάλακτος, οπωροκηπευτικών, συστημάτων για γεωπόνους, μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, πρόσθετων τροφίμων, συσκευασίας τροφίμων, κλπ.

Alterra – Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek / Ολλανδία

http://www.alterra.wur.nl
Το Alterra είναι το ινστιτούτο έρευνας για το οικολογικό περιβάλλον, στο οποίο ζούμε. Προσφέρει ένα συνδυασμό διαφόρων πρακτικών και επιστημονικής έρευνας σε ένα πλήθος κλάδων που σχετίζονται με το «πράσινο κόσμο» γύρω μας και τη βιώ­σι­μη χρήση του περιβάλλοντος που διαβιώνουμε. Η χλωρίδα και πανίδα, το έδαφος, το νερό, το περιβάλλον, η γεω-πλη­ρο­φο­ρία και τηλεπισκόπηση, το τοπίο και ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο άνθρωπος και η κοινωνία: μόνο λίγες από τις πολλές πτυχές του «πράσινου περιβάλλοντος» που επικεντρώνεται το Alterra. Το Alterra είναι μέρος του Πανεπιστημίου Wageningen και του Κέντρου Ερευνών του (Wageningen UR). Στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης συνεργάζονται στενά με τη Σχολή Περι­βαλ­λον­τι­κών Επιστημών του πανεπιστημίου Wageningen. Μαζί με αυτή τη Σχολή (ως συνεργάτη), στοχεύει στην επίτευξη υψη­λής ποιότητας και αειφορίας, για ένα «πράσινο περιβάλλον», μέσα στο οποίο θα πρέπει να δια­βιώ­νουμε. Η ανταλλαγή τεχ­νο­γνω­σίας και ικανοτήτων καθώς και ο συνδυασμός βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε διάφορα προγράμματα, μας δίνει ένα επιστημονικό πλεονέκτημα.

Hubel Verde / Πορτογαλία

http://www.hubel.pt
Ιδρύθηκε το 1995, το Hubel Verde δραστηριοποιείται στην εισαγωγή υγρών λιπασμάτων για τις «χωρίς χώμα» καλλιέργειες (επίσης γνωστές ως “υδροπονικές”) στην Πορτογαλία, ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενασχόλησής μας με την καινοτομία. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο των αγρονομικών υπηρεσιών και προϊ­όν­των που βασίζονται στην τεχνολογία και που αναγνωρίζουν όλες οι εθνικές γεωργικές βαθμίδες, δίνουν αναγνωρισμένες λύσεις για την ποιότητά τους, την αξιοπιστία τους και του βαθμού καινοτομίας τους. Όσον αφορά τη φυλλολίπανση, προωθούμε τα Adubos Líquidos VS (υγρά λιπάσματα), τα οποία έχουν εφαρ­μοσ­τεί ευρέως σε αγρο-βιομηχανικά προϊόντα στις περιοχές Ribatejo και Alentejo, αντανακλώντας την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Για ό, τι αφορά την ελεγχόμενη γεωργία, είμαστε παρόντες στη διατροφή και τα θερμοκήπια, αλλά και στη διαμόρφωση και την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής, στις οποίες ξεχωρίζει η υδροπονία, ένας στον οποίο διαθέτουμε βασική εμπειρία. Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας στην αγορά έχει γίνει αποδεκτή σε χιλιάδες εκτάρια στην Ιβηρική, όπου το Hubel Verde είναι παρών, καθώς και από τους πολλούς αγρότες οι οποίοι εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας όλα αυτά τα χρόνια.