EFFIDRIP, smart irrigation system project
EFFIDRIP, smart irrigation system project

EFFIDRIP wordt ontwikkeld als een intelligent irrigatie system geschikt voor toekomstige landbouwkundige doeleinden. EFFIDRIP bestaat uit een geautomatiseerde irrigatie regelaar en een management ondersteuningssysteem waarmee water, meststoffen en energie efficiënter gebruikt kunnen worden in druppel geïrrigeerde (fruit)boomteelt.

Significante reductie in productiekosten

EFFIDRIP wordt ontwikkeld als een nieuw hulpmiddel voor fruittelers en landbouwkundige MKBs om de efficiëntie van gebruik van water, meststoffen en energie te verhogen tot mogelijk 15%, daarmee de productiekosten significant te verkleinen.

Tijd voor andere hoogwaardige taken

EFFIDRIP zal de dagelijkse routinematige taken met betrekking tot aanpassing irrigatieschema vergemakkelijken, waardoor er meer tijd vrijkomt voor de teler voor andere belangrijke bedrijfsactiviteiten.

Duurzamere landbouwpraktijk

EFFIDRIP als instrument richt zich op meer duurzaamheid in de teelt.