EFFIDRIP, smart irrigation system project
EFFIDRIP, smart irrigation system project

Beslissingen betreffende irrigatie en fertigatie worden tegenwoordig niet alleen meer puur op basis van landbouwkundige redenen uitgevoerd. De laatste jaren nemen de kosten toe van onder meer energie en meststoffen nemen. Daarbij komt ook dat de EU in de Kaderrichtlijn Water de sector aanspoort op een geleidelijke eliminatie van de watersubsidies in de landbouw, en in plaats daarvan aanstuurt op het principe van volledige kostenvergoeding. Dat betekent dat de prijs voor water ook milieukosten omvat.

Druppelirrigatie

Druppelirrigatie wordt op grote schaal toegepast om in de (fruit)boomteelt water en opgeloste meststoffen toe te dienen. De efficiëntie kan hoog zijn, maar dat valt nog wel eens tegen als gevolg van inadequaat management: er worden teveel water, meststoffen en energie gebruikt. Het EFFIDRIP project stelt zich tot doel om de technische obstakels te verwijderen waardoor de nieuwe generatie irrigatie/fertigatie management systemen gemakkelijk de markt kunnen bereiken. Door richtlijnen te verschaffen betreffende automatisering van verzamelen meetgegevens in het veld, beslisregels en regelaars, kunnen toeleveringsbedrijven gemakkelijk en snel systemen op de markt brengen waarmee telers aan de slag kunnen. Hiermee krijgen zij beter inzicht in het functioneren van het irrigatiesysteem, en krijgen ze de mogelijkheid om beter te sturen op productie en productkwaliteit.